Συνεργασίες

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες λογισμικού σε θέματα network & endpoint security, καθώς και σε θέματα backup and disaster recovery

I.S.T. - Information Systems Technology

Security Solutions

I.S.T. considers security as number one priority for all businesses and organizations today. Insecure networks or client machines, can cause great loss of data , time and money for your business or organization. To help you in this task of securing your systems we represent top network solutions on Security and System Stability.

προτεινόμενα προιόντα