Η Εταιρεία

Η εταιρεία I.S.T. - Information Systems Technology η οποία δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια σε εφαρμογές ασφάλειας υπολογιστών - Network and Systems Security, αλλά και στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.

Η εταιρεία μας έχει συνάψει συμφωνίες αποκλειστικής πώλησης προϊόντων μεγάλων εταιριών πληροφορικής από Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.

Top Security products

We resell products from the top security companies of the world