Η Εταιρεία

Η εταιρεία I.S.T. - Information Systems Technology η οποία δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια σε εφαρμογές ασφάλειας υπολογιστών - Network and Systems Security, αλλά και στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής.

Η εταιρεία μας έχει συνάψει συμφωνίες αποκλειστικής πώλησης προϊόντων μεγάλων εταιριών πληροφορικής από Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά.